Portfolio
Wintherm International


Strona internetowa Ruby on Rails

Brałem udział w budowie strony/aplikacji internetowej oferującej usługę wyceny kosztów elementów wyposażenia wnętrz oraz kupowanie wybranych konfiguracji.

Aplikacja umieszczona jest pod adresem: https://fenetres-aluplast.comAdrian Szmit / Grupadomy


Strona internetowa Ruby on Rails

Brałem udział w developmencie strony internetowej z branży budowlanej, umożliwiającej między innymi wstawianie projektów domów i ich sprzedaż. Projekt został wstrzymany w wyniku nieporozumień ze zlecającym.

Strona obecnie przetrzymywana na bezpłatnym hostingu: https://grdm.herokuapp.com

Image1 Image1 Image1 Image1 Image1 Image1 Image1

Market Labs


Rozbudowa aplikacji Ruby on Rails

Tworzyłem moduł wizualizacji danych statystycznych do monitorowania wewnętrznych danych aplikacji www.szpiegomat.pl oraz uczestniczyłem w jej rozbudowie aby umożliwić import danych.


Sage


Aplikacje Ruby on Rails

Brałem udział w tworzeniu Sage One będącą rodziną internetowych usług księgowych i biznesowych dla małych firm, a konkretnie w polskiej lokalizacji tych usług, czyli dostosowaniu ich do polskich realiów księgowych i podatkowych.
Rozwiązanie bazowało na chmurze, czyli rozproszonym składowaniu danych, a użyty framework to Ruby on Rails. Moja praca w głównej mierze dotyczyła wersji polskiej budowanej na bazie wersji brytyjskiej. Niestety development wersji polskiej został wstrzymany, dlatego poniższe zrzuty ekranu dotyczą wersji innych krajów.

zdjęcie 1 zdjęcie 2

Procter & Gamble


Narzędzia Ruby

Tworzyłem i rozwijałem narzędzia w języku Ruby do automatyzacji komunikacji z własnościowymi systemami korporacyjnymi. W szególności rozbudowywałem duże, sterowane przez użytkownika (key-user driven) narzędzie, gdzie użytkownicy sami tworzyli logikę jego działania używając komend wyższego poziomu